86 Group Members With No Contact Details
ADMISSIONNAMECLASS ENTERED
15002l.S. De Silva1A
15003A.N. Upul Kumara1A
15009T.C.P. Fonseka1A
15012M.E. Kannangara1A
15013C.S. Hewpeliyanage1A
15015U.V.M. Priyantha1A
15017U.L. Keerthisiri Kumara1A
15019T.M. Yapa1A
15021B.S. Doole1A
15023A.G. Weliwatte1A
15027W.S. Fernando1A
15034J.S. Amarasekara1A
15036A.U. Fernando1A
15038L.A. Nanayakkara1A
15039Tuan Phasarine1A
15040L.D. Alhakoon1A
15043J.R.A. Puvimanasinghe1B
15045Rahal Lalaka Malagoda1B
15047W.W. Upul Priyankara1B
15049M. Piyars Rameex1B
15050Sanjaya S. Hewavitharana1B
15051M. Murad Phajudeen1B
15053Jesu Kumar Weerasinghe1B
15054R.A.P.M. Manojan1B
15059H. Lalith Pieris1B
15062H.Shaluka Gunasekara1B
15067C. Janaka Weerasinghe1B
15068S.Chaminda Balachandra1B
15069Nishantha S. Abeywardena1B
15071M. Phahim Lamin1B
15079S.A. Ajith D. Karunarathne1B
15080M. Badrin Latift1B
15081P.R. Isira Bandara Abayaratne1B
15085M. Chaminda A. Perera1C
15089Upali Amarasinghe1C
15090Kumar C. Kundanmal1C
15093Weerapperumage Lal1C
15096Aruna K.P. Wickramasekara1C
15097Buddhika V. Gunatilake1C
15100Pradeep Karunarathne1C
15102L. Parackrama N. Weerasinghe1C
15103Mohomad A. Jaffar1C
15104Dhammika A. Edirisinghe1C
15108Nilantha S. Abeywadena1C
15113Iran Anusha Edirisinghe1C
15116Anuja L.Rathnayaka1C
15118Anwer M. Adathiyas1C
15119Munower P. Adathiyas1C
15122W.A. Darshanasara1C
15123U.K.L.Ruchira Wickramasena1C
15125B.A. Lasith Perera1D
15126Sanjeewa Weerasuriya1D
15128Sandeep N.J. Silva1D
15131M. Nishantha Wijeratne1D
15134Channaka Mahavithana1D
15135Chandana Laksiri Kumara1D
15137Kapila D. Jayasena1D
15142V.A. Darshan P. Jinasena1D
15143H.A.Nishantha Pradeep Kumar1D
15146J.B. Lal Priyadarshana Dias1D
15150R.G. Sajeewananda Sri Nimala1D
15152K. Muditha M. Perera1D
15157Suraj S. Arunachalam1D
15161H.K. Rohitha R. Ariyathilake1D
15162Jagath P. Nuragoda1D
15163Mohamed Plaxley Hasim1D
15165D. Charitha Guneratne1D
15167Leelan Dinitha B. weerasekara1D
15169A.A. Nishantha U. Janx1E
15173M.J. Ismaile1E
15179Abdul Nazir Hameed1E
15181M. Prasad De Soysa1E
15183Tusit D. Jagodaarachchi1E
15184N.W.S. Harsha Nanayakkara1E
15185M.s. Mohamed Iflal1E
15192H.S. Chandimal Perera1E
15195Nalin E.A. Rathnayake1E
15198S.H.A.N. Mawlana1E
15199Kumar V. Hewavitharana1E
15206W.A. Gavin Sujeewa1E
15209Kumudu Karawita1E
15210A.K. Sarath pushpakumara1F
15211A.L. Mohamed Shyam1F
15212A. Mahesh Jayasinghe1F
15219D.A. Jayantha Adikaram1F
15233W. A. Ruchira Prasannasiri1F
15234U.G. Saman1F
15235Mohamed Asaheem Saleem1F
15236Dhaemendra Thomes1F
15242W.A. Vipula Pieris1F
15245H. Saman Pathiraja1F
15250L.D.S. Chithrananda Jayasena1F
15251P.J.R. Fernando1G
15252W.L Srimal Gamini1G
15253A.M.K. De Silva1G
15255Antony Skandakumar1G
15258J. C Jayawardena1G
15259Sumedha Perera1G
15260Chandra de Silva1G
15261G.M.P. Jayasekara1G
15262H.A.c. Mahanama1G
15263V.K.B. Godamunne1G
15266Harishchandra Wijethunga1G
15267G.N. Seneviratna1G
15268I.N.P. Gunatilake1G
15271S.S. Thahir1G
15272D.A. Madurapperuma1G
15273N.P.A. Abeygoonawardena1G
15274W.D. fernando1G
15275U.A.D.S. Pushapakumar1G
15276M.R. Kamalin1G
15283A.A.R.K. Adikari1G
15284S. Nanayakkara1G
15286H.P.W. Pathirana1G
15288Prabagaran Rasia1J
15289Pasupathi U1J
15290Vimalachandra S.1J
15291Mahendra Gunanathan1J
15292Chanmugam C1J
15293Balamurali Muttaiah1J
15294Skandarajab Varendiram1J
15295Shasakumar Rasiah1J
15296Thayanandarajah K.1J
15298Ramachandra S.1J
15299Sabesan Sabapathy1J
15300Sathasivam P.K.1J
15301Visveshwara sathkunasinghan1J
15302Athavan Gunanathan1J
15303Santhus Saleem1J
15304Thanamayooram Sivapathasunderan1J
15305Raghuram Sivakumaran1J
15306Ilanka Subramaniam1J
15307Sanjay Rajarathnam'1J
15308Srikumaran Parameshwaran1J
15310Suriyakumaran Nadarajah1J
15311Kumarasingham S'1J
15312Manoharan Annalingam1J
15313Nedumaran Vamadevan1J
15314Thanabalasingham Kanpathipillai1J
15315Surendiran Pathkunarajah1J
15316Marikkar Kamil R.1J
15317Nishayanthan Sivarajah1J
15320W.M.J. Fernando1G
15321Ahamed Salim1G
15322A.I. Dawood1G
15331S.Kishan Perera1D
15333Harsha Karunarathne1A
15334Kirubalarathnam Nithyaganesh1J
15335K. Vaitheeswaran1J
15340M.W. Wijesekara1C
15342U.J. Manchanayake1G
15344Michel Irvin Zieglor1F
15345P.A.D. Dhahanayake1A
84/2503Dishan.S.Rajaratnam
12899S. Kumudu Kumara6s1
12905G.Nalin R. De Silva6s1
12908Buddika G.W.P. Mohotty6s1
12909K.S. Gunathilake6s1
12913H.T.Palinda K. Jayasinghe6s1
12916K.A.A. Kodippili6s1
12917U.P.Prasanna Liyanage6s1
12923M.C.B.S. Morayas6s1
12927W.G.M.P.Perera6s1
12929R.A.S. Pushpakumara6s1
12931R.K.J.N. Ranaweera6s1
12937Prasad K. Udugampola6s1
12939C.P. Wickramaarchci6s1
12942D.U. Wickramasinghe6s1
12945M.S.K.K Perera6s1
12946W.S.P.V Perera6s1
12947Ajith N. Sugunapala6s3
12951K.A. Prasanna Sammika6s3
12952A.P.Indika Dharmaratne6s3
12955W.O.P.P Fernando6s3
12956W.B.I.M. Fernando6s3
12962T.S. Hajirin6s3
12963E.A. Jayanath6s3
12964A.J.H. Jayaratne6s3
12967S. Mallawaarachchi6s3
12971W.S. Janaka Kumara6s3
12974R.P.J.C. Ramanayake6s3
12975S. Palitha Ranasinghe6s3
12977H.K.S,P. Ranaweera6s3
12978R.R.M.S.J.B.D. Ranaweera6s3
12979D.R. Saputantri6s3
12980D.P. Senanayake6s3
12982L.D.S.P. Sena??6s3
12984W.R.P. Wickramarathne6s3
12986A.K.D. Wijesekara6s3
12992D.Romesh6s3
12995D.D. Subasinghe6s5
12996S.P. Premathilake6s5
12997W.P Chandima Perera6s5
12998V.K.D. Abeygunawardane6s5
12999Darshana Alahakoon6s5
13002G.R. Darmasena6s5
13005N.A.T.D. Gunasekara6s5
13007K.P.J.P Jayaratne6s5
13009A.S. Jayasena6s5
13010C.A.R. Jayawardane6s5
13011K.M.A.D.B. Karunanayake6s5
13014J.Kodagoda6s5
13015S.A. Kondasinghe6s5
13017R.C. Liyanage6s5
13020M.F.B. Malavi6s5
13023I.D.R.A. Perera6s5
13026M.M.B. Pussadeniya6s5
13030R.M.T.B. Ratnayake6s5
13035M.S. Mannakkara6s5
13039V. Prabath Wickramanayake6s5
13042Mohamed Ayaz6s7
13045L. Ramesh De Silva6s7
13047D.D. Dissanayake6s7
13049P.C.Lakshan Fernando6s7
13050S.D. Hewa Gajaman6s7
13051Chamain Gunasekara6s7
13053P.D. Gamage6s7
13056B.S. Jayakody6s7
13057A.Y.R Jayasinghe6s7
13058J.J.Jayasinghe6s7
13059A.B. Jayasinghe6s7
13060B.A.D. Jayawardane6s7
13061P.A. Kalyanasiri6s7
13067H.J.Sanath Manojith6s7
13071H.W. Chandana Perera6s7
13072W.A.J. Perera6s7
13075R.L.L.P Rajapakse6s7
13077Rohana Ranasinghe6s7
13079M.P.P. Salgadu6s7
13081L.W. Saman Kumara6s7
13082W.M.S.R. Weerasinghe6s7
13083N.W.K. Wickrama6s7
13085P.M.A. Withanage6s7
13087U.P. Rahigama6s7
13088Y.A.L.P. Jayasinghe6s9
13089M.E. Pulukkody6s9
13093Priyantha Jayalal De Silva6s9
13095Kuma Dharmadasa6s9
13097E.A.S Edirisinghe6s9
13099K.M.K. Fernando6s9
13101N.R. Lanka Geeganage6s9
13103K.D.N. Gunasekara6s9
13104N.A. Gunawardane6s9
13105K.T.B jayasinghe6s9
13106T.M. Kannangara6s9
13108K.K.L.R. Kodithuwakku6s9
13110S.C.S. Liyanaarchchi6s9
13113C.P. Medagama6s9
13118P.M.M.D. Pathirana6s9
13119W.B.D. Pushpakumara6s9
13120R.Srathchandra6s9
13121W.A.K. Rathnayake6s9
13122A.J.Samanpriya6s9
13124D.M Kottahachchi6s9
13126Upul Dompage6s9
13130R.T.Vidanage6s9
13131D.N.Kalyanarathna6s11
13132S.P.K.Watareka Gamage6s11
13136P.A.V.S Karunarathna6s11
13138K.L.A.Darmakeerthi6s11
13141Aruna Nishantha6s11
13142Anura Sinharachchi6s11
13146T. Praneeth Premadasa6s11
13154P.J.Kirihena6s11
13157J.Chandimal Peiris6s11
13158W.D.D.Nishantha6s11
13161D.M.Mangala Prasanna6s11
13163Noel M. Herbert6s11
13169K.A.Namal De Silva6s11
13170S Upul Sri Lal Stephan6s11
13171W.A.Sudath Wijesinghe6s11
13175K.C.Duminda Perera6s11
13176S.Wijegunawardena6s11
13177D.S.Katugampola6s13
13180R.H.A.R.S.I. Ranasinghe6s13
13181G.E.M.D.S.B.Ekanayake6s13
13182P.A.Upul Indrakumar6s13
13183K.P.S. Darmakeerthi6s13
13186K.B.Damith Perera6s13
13188K.Jeewantha6s13
13189H.S.Sampson6s13
13190M.A.D.Saman Sathyakumara6s13
13191L.Harsha Gunawardena6s13
13193Ajith P Ranathunga6s13
13196D.N.Darmarathna6s13
13197M.D.P.Gunathilaka6s13
13199M.A.Kapila Ananda6s13
13200Ushan Saputhantiri6s13
13201T.D.V. Kumarasinghe6s13
13203Chandana Gunasekara6s13
13204M.A.B.Tennkoon6s13
13207S.K.A.Senarathna6s13
13208Dimuthu Senevirathna6s13
13209Harsha P. Kumaranwela6s13
13210Ravi C. P. Keerthisinghe6s13
13211P.P.G.P.P.Induwansa6s13
13213D.A.S.N.Daranagama6s13
13214S.Nandivarnam6s13
13215K.N.Jayaweera6s13
13216H.M.M. Herath6s13
13217B.J.Dias6s13
13220R.K.Siriwardena6s13
13221M.K.M.D.Wickramanayaka6s13
13222N.V.K.Santhapriya6s13
13223T.D.Ariyasena6s13
13224K.M.D. Chandradasa6s13
13225S.Dewakadadsham6T1
13226S.Sureshkumar6T1
13227M.Riyas Ismail6T1
13228Mohamed Fahim6T1
13229K.Kulenthisa6T1
13230M.R.M.Ifthikar6T1
13231M.J.M.Faris6T1
13233M.A.Safeen6T1
13236L.Ramesh lankeshan6T1
13237S.Saravanan6T1
13239A.L.Mohammed Anas6T1
13240Rajanathan Aravinthan6T1
13241M.S.M.Azhas6T1
13242Mahadewan Bahisatham6T1
13243Mohamed Paris6T1
13244G.V.Kandaiah6T1
13245G.T.G.Mohanraj6T1
13246S.Janagan6T1
13247J. Kesavan6T1
13248A.Kumaran6T1
13249M.U.M.Mohamed6T1
13250V.Mohanarajan6T1
13251J.Mukunthan6T1
13253R.Niranchanan6T1
13254P.Prathaban6T1
13255K. Ranjan6T1
13257S.Ramesh6T1
13258N. Satheesvaran6T1
13259M.H.Shakeer6T1
13261R. Sivarajah6T1
13262P.Sitharan6T1
13263G.R.Strong6T1
13264S . Visahan6T1

Please help to improve our Member Information Database by providing the
information you have such as e-mail IDs or contact numbers of known friends