MEMBERS OF 1C
Class Teacher: Mrs. Siriwardena

Duminda
De SilvaRajiv
De SylvaBimsara
GamageBilruth
HeiyantudawaSadeeptha
IlangantilekRevantha
IlleperumaCharitha
JayasundaraHiran
JayasundaraJagath
KapurugePrasanna
KarunathilakLakshman
KuruppuSajith
LiyanageManjula
MendisDilraz
MohamedArjuna
PathmaperumaEshan
PereraManisheen
PereraChanaka
PereraChanaka
PereraSaabir
SawaadSujeeva
SeneviratneDarshana
VitharanaDarshana
VitharanaPradeep
VittanachchiMalinda
WijesekeraDayaLakshman
Wijesekera