MEMBERS OF 11ScG
Class Teacher: Mrs.Gurusinghe

Janaka
DevasurendraSamantha
JayasooriyaFazrin
JoharKumara
KularatnePradeep
PereraUpul
PrabhathPrasanna
SalgadoMangala
SamarajeewaPalitha
SatharasinghShaliya
Sooriyarachc